รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ


» ตู้ปันสุข
          

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

#สำนักงานกองทุนมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน????????????
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ เติมใส่ตู้ปันสุขเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 โดยได้นำสิ่งของมามอบให้ แก่ นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เพื่อที่จะได้นำมาเติมตู้ปันสุข ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนาดูนชั้นที่ 1

วันที่ลงข่าว : 29/06/2563 11:57:21
ผู้ลงข่าว : admin ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้อ่าน : 611 คน  รอบรั้วพระธาตุนาดูน  
  หน้าแรก คณะกรรมการ
  ข่าวทั้งหมด หน่วยงานภายนอก
  ประวัติพระธาตุนาดูน พระกรุนาดูน/จดหมายเหตุ
  ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการติดต่อ
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
  กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180