รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ


» แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
          

โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาพระบรมธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 5 ปี Z(2566-2570) แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 โดย รศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา พร้อมคณะมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565 

วันที่ลงข่าว : 22/03/2565 15:35:49
ผู้ลงข่าว : admin ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้อ่าน : 345 คน  รอบรั้วพระธาตุนาดูน  
  หน้าแรก คณะกรรมการ
  ข่าวทั้งหมด หน่วยงานภายนอก
  ประวัติพระธาตุนาดูน พระกรุนาดูน/จดหมายเหตุ
  ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการติดต่อ
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
  กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180