รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ


» พิธีบวงสรวง.....สถานที่ขุดพบพระบรมธาตุนาดูน
          

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.09 น.

พิธีบวงสรวง...สถานที่ค้นพบ

"#พระบรมสารีริกธาตุ"

พระบรมธาตุนาดูน ...

เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้มีการจัดพิธีบรวงสรวงในทุกๆปี โดยนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวอำเภอนาดูนมาร่วมงานพิธีบรวงสรวงในเช้าวันนี้คะ.....

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.09 น.

พิธีบวงสรวง...สถานที่ค้นพบ

"#พระบรมสารีริกธาตุ"

พระบรมธาตุนาดูน ...

เพื่อขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งได้มีการจัดพิธีบรวงสรวงในทุกๆปี โดยนายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนชาวอำเภอนาดูนมาร่วมงานพิธีบรวงสรวงในเช้าวันนี้คะ.....

วันที่ลงข่าว : 14/02/2565 12:33:47
ผู้ลงข่าว : admin ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้อ่าน : 374 คน  รอบรั้วพระธาตุนาดูน  
  หน้าแรก คณะกรรมการ
  ข่าวทั้งหมด หน่วยงานภายนอก
  ประวัติพระธาตุนาดูน พระกรุนาดูน/จดหมายเหตุ
  ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการติดต่อ
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
  กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180