รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ


» งดจัดกิจกรรมในวันสงกรานต์ประจำปี 2564
          

#ประกาศ ????????

#มูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน ได้มีมติในที่ประชุม #งดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี2564

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงกระจายครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดรวมทั้งจังหวัดมหาสารคาม #จึงได้มีการงดจัดกิจกรรมบางส่วน ดังนี้

????#งดพิธีทำบุญตักบาตรเช้า ในวันที่ 13 เมษายน 2564

????#งดประกวดก่อพระเจดีย์ทราย

????#งดกิจกรรมผ้าป่าลอยฟ้า

????#งดกิจกรรมคืนพระเข้ากรุ

???? เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอนาดูน #ทั้งนี้ยังมีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบนมัสการพระบรมธาตุนาดูนยังดำเนินการตามปกติ โดยยึดมาตราการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดต่อไป

วันที่ลงข่าว : 10/04/2564 10:39:46
ผู้ลงข่าว : admin ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้อ่าน : 692 คน


* ไม่มีภาพ *

  รอบรั้วพระธาตุนาดูน  
  หน้าแรก คณะกรรมการ
  ข่าวทั้งหมด หน่วยงานภายนอก
  ประวัติพระธาตุนาดูน พระกรุนาดูน/จดหมายเหตุ
  ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการติดต่อ
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
  กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180