รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ


» พิธีบวงสรวง #พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี
          

#บรรยากาศพิธีบวงสรวง ฟังพระธรรมเทศนา เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมะจักฯ มหาสมัยสูตรฯ.???????? ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ พระบรมธาตุนาดูน เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในประเทศไทย นำโดย #พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี(ฉนฺทโก ภิกขุ)เป็นประธานเจ้าพิธี

????แชร์บุญบอกต่อก็ได้บุญ อนุโมทนาบุญสาธุ????????

วันที่ลงข่าว : 10/08/2563 14:49:40
ผู้ลงข่าว : admin ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้อ่าน : 785 คน  รอบรั้วพระธาตุนาดูน  
  หน้าแรก คณะกรรมการ
  ข่าวทั้งหมด หน่วยงานภายนอก
  ประวัติพระธาตุนาดูน พระกรุนาดูน/จดหมายเหตุ
  ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการติดต่อ
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
  กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180