รายละเอียดข่าว
<< ย้อนกลับ


» บรรยากาศพระบรมธาตุนาดูนเปิดให้สักการะนมัสการพระบรมธาตุนาดูน
          

#บรรยากาศ
#พระบรมธาตุนาดูนเปิดให้สักการะนมัสการพระบรมธาตุนาดูน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

สำนักงานมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน ได้มีมาตราการเฝ้าระวังโดยมีการเปิดประตูทางเข้าออกทางเดียว เพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาเที่ยว โดยวัดอุณภูมิไข้ ใส่ผ้าปิดปากป้องกันโรค ลงชื่อผู้เข้ามานมัสการพระบรมธาตุนาดูน

หมายเหตุ : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. จนกว่าเหตุการณ์จะเป็นปกติ

วันที่ลงข่าว : 29/06/2563 12:00:03
ผู้ลงข่าว : admin ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้อ่าน : 667 คน  รอบรั้วพระธาตุนาดูน  
  หน้าแรก คณะกรรมการ
  ข่าวทั้งหมด หน่วยงานภายนอก
  ประวัติพระธาตุนาดูน พระกรุนาดูน/จดหมายเหตุ
  ดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการติดต่อ
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
  กองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ตำบล พระธาตุ อำเภอ นาดูน มหาสารคาม 44180